Trang chủ / Nhật ký (Trang 2)

Nhật ký

ĐỒNG ĐỘI (I)

Tình đồng đội

Tặng những đồng đội của tôi ở Sư đoàn 320, nơi tôi đã công tác từ năm 1980 đến năm 1986. (1) Tháng 4 năm 1982, tôi nhận quyết định …

Đọc thêm

Kỷ yếu 10h

Một góc THPT Hùng Vương, thị xã Phú Thọ

Kỷ yếu của lớp toán đặc biệt khóa 72-75, Trường cấp 3 Hùng Vương, Phú Thọ. Thầy chủ nhiệm: Nguyễn Áng Lời tác giả: Với tôi, mọi kỷ niệm của …

Đọc thêm