Góc Phú Thọ

Giới thiệu những nét truyền thống, lịch sử, chia sẻ những đặc trưng, văn hóa, cảnh đẹp về cuộc sống bình yên của mảnh đất, con người... Thị xã Phú Thọ. Một thị xã bình yên, cổ kính đang từng bước thay đổi và phát triển.

Bài viết mới