Thị xã Phú Thọ 120 năm xây dựng và phát triển (05/5/1903 - 05/5/2023)