Trang chủ / Từ khóa: Vũ Tuấn

Từ khóa: Vũ Tuấn

Bến Đá Tình Yêu

Bến đá thị xã Phú Thọ - Ảnh: Tully Moazz

(Dành tặng những ai từng có những kỷ niệm dịu êm nơi bến đá thị xã Phú Thọ) Sao em không về bến đá chiều nay? Bên dòng sông bao …

Đọc thêm