Thẻ: Bộ đội cụ Hồ

Tình đồng đội

ĐỒNG ĐỘI (I)

Tặng những đồng đội của tôi ở Sư đoàn 320, nơi tôi đã công tác từ năm 1980 đến năm ...

Bài viết mới