Trang chủ / Từ khóa: Tình đồng đội

Từ khóa: Tình đồng đội

ĐỒNG ĐỘI (I)

Tình đồng đội

Tặng những đồng đội của tôi ở Sư đoàn 320, nơi tôi đã công tác từ năm 1980 đến năm 1986. (1) Tháng 4 năm 1982, tôi nhận quyết định …

Đọc thêm