Trang chủ / Danh bạ / Trường học / Trường cao đẳng Y Tế Phú Thọ

Trường cao đẳng Y Tế Phú Thọ

Trường cao đẳng Y Tế Phú Thọ thành lập ngày 25/8/2005 trên cơ sở trường trung học Y Tế thành lập ngày 26/10/1960 theo Thông tư số 22/TT-BYT.

– Địa chỉ: Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
– Điện thoại: 0210. 3820037
– Fax: 0210. 3820037
– Email: info@cyp.edu.vn
– Website: http://www.cyp.edu.vn/

I. Sứ mạng nhà trường

Trường cao đẳng Y Tế Phú Thọ là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Tỉnh. Trường đào tạo cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và các trình độ khác với phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khác. Bên cạnh đó nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

II. Mục tiêu giáo dục

Trường cao đẳng Y Tế Phú Thọ hoạt động với nhiệm vụ chính trị đào tạo nhân lực cho ngành y tế với trình độ trung cấp, cao đẳng với nhiều chuyên ngành. Hướng phát triển của trường sẽ trở thành Trường Đại học Điều Dưỡng vào giai đoạn 2015~2020. Mặt khác, nhà trường vừa phát triển đào tạo vừa nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên. Vì vậy mục tiêu của nhà trường luôn cố gắng phấn đấu đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững để từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường.

Loading...

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và các trình độ khác với phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khác, có năng lực hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

– Đào tạo cử nhân Cao đẳng điều dưỡng, cử nhân Cao đẳng kỹ thuật Y học, Cao đẳng dược, có Y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có kiến thức và kỹ năng thực hành giải quyết được những vấn đề kỹ thuật chủ yếu tại cơ sở y tế, có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

– Đào tạo cán bộ y tế có trình độ trung học, có y đức, có kiến thức và kỹ năng thực hành để thực hiện được những kỹ thuật thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo, có khả năng xử trí các bệnh thường gặp tại y tế cơ sở.

– Từ năm 2012 bắt đầu tiến hành xây dựng cơ sở 2 tại Thành phố Việt trì với quy mô và trang thiết bị hiện đại để đáp ứng đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao.

– Chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực để thành lập trường Đại học vào giai đoạn 2015 – 2020.

Song với từng giai đoạn phát triển của nhà trường sẽ gắn chặt với sự phát triển chung của địa phương và đất nước vì vậy các mục tiêu đào tạo cụ thể cho từng giai đoạn có sự điều chỉnh cho phù hợp và sát với thực tế.

Bình luận