Trang chủ / Danh bạ / Trường học / Trường đại học Hùng Vương – Phú Thọ

Trường đại học Hùng Vương – Phú Thọ

Trường đại học Hùng Vương – Đại học công lập đa ngành trên quê hương đất tổ

Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ – TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ (thị xã Phú thọ) – có bề dày truyền thống hơn 50 năm.

Cùng với Trường cao đẳng Y Tế Phú Thọ, đây là 2 trường Cao đẳng – Đại học thu hút rất nhiều sinh viên từ các tỉnh miền bắc theo học.

Đại học Hùng Vương hiện nay có 2 cơ sở:

Thành phố Việt Trì:
– Địa chỉ: Phường Nông Trang, TP.Việt Trì, Phú Thọ.
– Điện thoại: 0210 3 993 369
– Fax: 0210 3 993 468

Thị xã Phú Thọ:
– Địa chỉ: Phường Hùng Vương, Tx.Phú Thọ, Phú Thọ.
– Điện thoại: 0210 3 820 042
– Fax: 0210 3 714 069

Website: http://www.hvu.edu.vn
Email: info@hvu.edu.vn

Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương

“Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực”.

Chức năng

– Trường Đại học Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo công lập, trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trường Đại học Hùng Vương thực hiện đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn thuộc các lĩnh vực: Sư phạm, Nông – Lâm nghiệp, Kinh tế – Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật – Công nghệ, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.


Loading...

Nhiệm vụ

– Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có năng lực hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

– Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.
– Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Mục tiêu

Xây dựng, phát triển Trường Đại học Hùng Vương thành trường đại học đào tạo đa cấp, đa ngành, một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực có trình độ chất lượng cao cung cấp lao động cho nền kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận; Xây dựng Trường Đại học Hùng Vương trở thành trường đại học đạt chuẩn theo tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2020, đạt các tiêu chí hội nhập khu vực và quốc tế năm 2030.Cụ thể là:

– Phát triển quy mô đào tạo (hệ chính quy đại học và cao đẳng) đến năm 2020 khoảng 10 – 11 nghìn sinh viên và từ 44 ngành đào tạo trở lên. Định hướng đến năm 2030, có quy mô đào tạo ổn định 15 nghìn sinh viên.

– Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá vào năm 2030.

– Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

– Tập trung nguồn lực, huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình trọng điểm, trang thiết bị kỹ thuật để sớm đưa vào sử dụng.

– Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa dưới nhiều hình thức đào tạo, hợp tác, liên kết đào tạo trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác hợp đồng đào tạo…

Loading...

Bình luận