Cầu thủ Đức Chinh xuất viện, chính thức lên tiếng về bệnh tình của mình