Tháng 6 – Mùa Sen

Ngày lên sắc cho hương đời say đắm
Tuổi xuân thì ngọt thắm tựa sen hồng
Tà yếm đào ru người vào cõi mộng
Một chút tình…thoáng nhẹ…vẫn mênh mông.

Quankenz Photography

Thị xã Phú Thọ

Tags:

Bình Luận