Nhà thờ giáo xứ Trù Mật – thị xã Phú Thọ

Toàn cảnh nhà thờ giáo xứ Trù Mật – khu 5 Văn Lung, thị xã Phú Thọ

Video được thực hiện bởi: Văn Tiến Dũng – Huỳnh Jolie
Sưu tầm: ThixaPhuTho.net

Bình Luận