Thẻ: Thinh Vu Dinh‎

Tình đồng đội

ĐỒNG ĐỘI (I)

Tặng những đồng đội của tôi ở Sư đoàn 320, nơi tôi đã công tác từ năm 1980 đến năm ...

Một góc THPT Hùng Vương, thị xã Phú Thọ

Kỷ yếu 10h

Kỷ yếu của lớp toán đặc biệt khóa 72-75, Trường cấp 3 Hùng Vương, Phú Thọ. Thầy chủ nhiệm: Nguyễn ...

Bài viết mới